רחה פריאר 9 מגדל M-Tower קומה 8, באר שבע

א׳-ה׳ 08:00-18:00

עורך דין לענייני צוואות וירושות בבאר שבע והדרום

ליצירת קשר

ירושה הוא תחום רחב, יש לאבחן מה מבקש הלקוח לבצע או לערוך, מהו הצורך לשמו פנה, במשרדנו אנו עוסקים בתכנון היום שאחרי תוך מתן מענה מותאם לתכנון הורשה, מקיף ומקצועי לצרכים השונים והפרטניים של כל אדם.

יש לברר האם מדובר בצוואה או צוואה הדדית, מהו הצורך שמבקש האדם לענות עליו.

האם מדובר בהתנגדות לצוואה, מה הן העילות הקבועות בחוק בגינן מבקש אדם להתנגד לצוואה, עלינו לבחון האם ישנן עילות נוספות.

האם מדובר בצו קיום צוואה או בבקשה לצו ירושה ומה כורכת בתוכה כל בקשה.

 

עריכת צוואה בבאר שבע

מהי צוואה?

צוואה מביעה את רצונו של האדם באשר למה שייעשה ברכושו ובעניינים נוספים לאחר מותו. החוק קובע שעיזבונו של אדם עובר ליורשיו על פי דין אלא אם אותו אדם השאיר צוואה המורה על חלוקת רכושו לאחר לכתו לבית עולמו. צוואה גוברת על הוראות החוק במידה והיא מתקבלת על ידי רשם הצוואות כצוואה כשרה וחוקית ואין חולקים עליה שמבקשים לבטלה.

צוואה יכולה להיעשות במספר דרכים, באמצעות בכתב יד, באמצעות עדים או בפני רשות או בעל פה.

כל סוג צוואה מחייב עמידה בקריטריונים שהחוק מכתיב ובמידה והצוואה לא עומדת בקריטריונים אלו היא לא תהא תקפה ביום בו ירצו היורשים לממשה.

יחד עם זאת, בתי המשפט מכירים בצוואות שלא נעשו בדיוק בהתאם להוראות החוק כאשר הן כן עומדות בהוראות החוק המינימאליות.

טיפול משפטי בכל סוגי הצוואות:

צוואה בכתב יד – חייבת להיכתב כולה בידי המצווה, לשאת תאריך הכתוב בכתב ידו ולהיחתם בידו.

למידע נוסף אודות עריכת צוואה לחצו כאן

צוואה בעדים – צוואה בעדים יכולה להיעשות בכתב יד או בדפוס, המצווה חייב לחתום על הצוואה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם כי זו צוואתו, על העדים לחתום על הצוואה במעמד חתימת המצווה על הצוואה.

צוואה בפני רשות – צוואה זו תעשה בפני שופט או רשם של בית המשפט או בפני הרשם לענייני ירושה או בפני חבר של בית דין דתי, ניתן לערוך צוואה זו גם בפני נוטריון ודין נוטריון כדין שופט לעניין זה.

צוואה בעל פה – צוואה זו יכולה להיעשות רק על ידי אדם במצב "שכיב מרע", אדם שרואה עצמו בנסיבות המצדיקות זאת מול פני המוות (לדוגמה חולה סופני לפני מותו או אדם שחושב שהוא עומד בפני המוות), צוואה זו אם נעשתה בעל פה תתבטל אחרי חודש אם השתנו הנסיבות והמצווה נותר בחיים.

צוואה הדדית

סעיף 8א לחוק הירושה תשכ"ה-1965 קובע כי בני זוג רשאים לכתוב צוואות הדדיות, מדובר בצוואות אשר מסתמכות האחת על השנייה.

צוואה הדדית זו צוואה שעורכים בני הזוג ובה לרוב הם מצווים את עיזבונם לבן הזוג שנותר בחיים ולאחר מכן לילדיהם, על מנת להימנע ממצב בו אלמן או אלמנה שנותרו בחיים יאלצו להתפנות מדירתם לבקשת יורשים אחרים ויוותרו ללא קורת גג.

כדי לממש צוואה הדדית יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה.

המצווים בצוואה הדדית יכולים לקבוע שבן הזוג הנותר בחיים יהיה רשאי לעשות במה שקיבל כראות עיניו, או לקבוע הוראות המגבילות את בן הזוג שנותר בחיים מלעשות פעולות מסוימות בעיזבון.

צוואה הדדית יכולה להיעשות בשני מסמכים נפרדים או במסמך אחד משותף ויש להפקיד אותה אצל רשם הירושה.

הוראות חוק הירושה מבחינות בין מצב בו אחד מבני הזוג מבקש לשנות את הצוואה כאשר שני בני הזוג בחיים לבין מצב בו בן הזוג שנותר בחיים מבקש לשנות את הצוואה לאחר שבן הזוג השני נפטר. עריכת צוואה הדדית מגבילה את האפשרות לשנות את הצוואה ללא ידיעת בן הזוג.

ביטול צוואה הדדית

כאשר שני הצדדים בחיים מספיקה שליחת הודעה בכתב לבן הזוג השני בה מודיעים על ביטול הצוואה ואז שתי הצוואות מתבטלות.

במקרה של פטירת אחד מבני הזוג אם טרם חולק העיזבון, יצטרך האלמן היורש לוותר על חלקו בעיזבון כדי לבטל את הצוואה ההדדית, אם העיזבון כבר חולק בפועל, יצטרך להשיב את מה שירש מבן הזוג המנוח.

ניתן לקבוע בצוואה אפשרויות אחרות לביטול הצוואה בהתאם לרצון בני הזוג, אולם לא ניתן לוותר על הזכות לביטול הצוואה כל עוד שניהם בחיים.

ירושה

חוק הירושה קובע כי במות אדם עובר עוברים נכסיו (כספים, נדל"ן, רכוש וכדומה) ליורשיו נכסים אלו מכונים "עיזבון". עיזבונו של אדם עובר ליורשיו על פי דין אלא אם המוריש ערך צוואה אז העיזבון יחולק לזוכים על פי הצוואה.

מוריש שלא השאיר צוואה עיזבונו יחולק על פי דין, חוק הירושה מסדיר מי הם הזכאים לרשת על פי דין במות המוריש, כל מי שהיה בחיים במות המוריש כשר לרשת אותו וגם מי שנולד בתוך 300 יום לאחר מות המוריש, דינו כדין מי שהיה בחיים במות המוריש.

ייעוץ מקצועי בנושא צוואה / ירושה - עו"ד קארו אנקרי

משרד עורך דין בבאר שבע קארו אנקרי
עורך דין הוצאה לפועל בבאר שבע
דילוג לתוכן