רחה פריאר 9 מגדל M-Tower קומה 8, באר שבע

א׳-ה׳ 08:00-18:00

מדור שקט ושלו

ליצירת קשר

הורה וילדיו הקטינים זכאים לחיות בשלווה ובנחת בהתאם לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו לכן, כאשר אחד מבני הזוג מפר את שלוות הבית ונוקט כלפי בן/ת הזוג האחר/ת או כלפי הקטינים או כלפי שניהם באלימות מילולית / פיזית / נפשית וכדומה ניתן לבקש מבית הדין הרבני או מבית המשפט לענייני משפחה במסגרת תביעת מזונות צו ל"מדור שקט ושלו".

משפחה - זכות קניין

זכות הקניין

זכות הקניין הינה אחת הזכויות המשמעותיות והחשובות לכן בבוא בית המשפט לבחון מתן צו למדור שקט ושלו המונע מבן זוג לשוב לביתו הוא בוחן את המקרה המונח לפניו לעומק.

מדור שקט ושלו משמעותו מתן צו הרחקה לבן הזוג מביתו על מנת לאפשר להורה ולילדים שנשארים בבית לחיות בשקט ובשלווה חיים אנושיים.

המקור למדור שקט ושלו אינו מצוי בחוק אלא יציר של פסיקה המבוססת על ההלכה מדין תורה כפי שביסס כבוד השופט מ. אלון צו למדור שקט ושלו שנתן:

"המדור שהבעל חייב לספק לאישה, זכאית היא ליהנות ממנו בדרך אנושית ושלווה, בלי להיות צפויה למעשי אלימות או התגרות בלתי נסבלים מצד הבעל… הכללים המנחים הם "לחיים ניתנה ולא לצער ניתנה", ו"אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת", ועל פיהם ולאורם ישקול ויחליט בית המשפט בכל עניין לפי נסיבותיו"

(ר'- ע"א 458/79 שמחה ניר נ' יהודית ניר, עמ' 525-526)

בפסיקה נקבעו תנאים בסיסים למתן צו מניעה האוסר על בן זוג לשוב לביתו:

  1. הוכחת סכנה מוחשית מיידית המרחפת על ראש האישה
  2. מעשי האלימות שהוכחו הם בעלי חומרה מיוחדת
  3. יש להוכיח מי אחראי למריבות ומתי החלו
  4. אלימות רוחנית אף היא יכולה לשמש בסיס למתן צו הרחקה במקרים חריגים
  5. ניתן ליתן צו הרחקה גם כאשר עניין מדורם השקט של הילדים עומד כעניין לעצמו, ואינו קשור בהכרח עם מדורה של האישה, אולם צו הרחקה מטעמים כלליים של טובת הילד מותנה במצב קיצוני בנסיבותיו, עד כדי סיכון חמור ומיידי לנפש או לגוף.
  6. הצו יינתן בדרך כלל לתקופה קצובה, על שום כיבוד זכויות הקניין של בן הזוג.

(ר'- תמ"ש (נצ') 18218-10-10 ש.א.ש נ' ג'.א.ש.)

משרד עורך דין בבאר שבע קארו אנקרי

ליצירת קשר עם עו"ד קארו - אנקרי

דילוג לתוכן