רחה פריאר 9 מגדל M-Tower קומה 8, באר שבע

א׳-ה׳ 08:00-18:00

עורך דין לעריכת ייפוי כח מתמשך

ליצירת קשר

כל אזרח מעל גיל 18 בישראל יכול להגדיר מי יקבל עבורו החלטות במצבים בהם הוא כבר לא יכול להחליט בעצמו.

הדבר נעשה באמצעות "ייםוי כח מתמשך" הנערך ונחתם מול עורך דין.

ייפוי הכח כולל מספר הוראות מדויקות ואפשר שיעניק את האפשרות לשיקול דעת עצמאי למיופה הכח לקבל החלטות עצמאיות.

משרד עורכי דין קארו אנקרי מחבק את החיילים בתקופה לא פשוטה זו ומעניק ייעוץ משפטי בסוגיות משפטיות הקשורות לשלום בית,דיני משפחה,הליכי גישור ועוד.

ייפוי כח מתמשך – מה זה אומר?

ייפוי כח מתמשך הוא כלי משפטי הנותן אפשרות לאנשים החל מגיל 18 לקבוע מבעוד מועד את האופן והדרך שבו יתנהלו ענייניו. הדבר נעשה כאשר הבגיר הוא בעדה צלולה.

הבגיר יחליט מי ברצונו יהיה מיופה הכל ואילו סמכויות הוא ירצה להעניק לו.

ייפוי הכח יכול להיות בנושאים אישיים / נושאים רפואיים ,נושאי רכוש או רק בחלק מהנושאים או בכולם.

ייפוי הכח נועד לתת מענה לנושאים יומיומיים הנוגעים לבית המגורים, מצב בריאותי,נושאים פיזיים או מנטלים וכמובן סוציאלים של הבגיר.

ניתן לערוך ייפוי כח מתמשך רק בנושאים רפואיים כלומר "ייפוי כח לטיפול רפואי".

עורך ייפוי הכח יחליט לבדו ובהתאם לכך יבוצעו ההוראות המדויקות בנושאים אותם הוא בוחר לתת לניהול של גורם חיצוני, לדוגמא:

הוא יקבע את זהות מיופה הכח

את מינו , גילו , וכל פרט רלוונטי אחר שיחפוץ בו.

הוא יחליט היכן הוא יטופל ובמידה ולא אפשרי להעמיד תנאים לשינוי הסטטוס הקיים קריא שינוי בית המגורים.

בנושאים כספיים יחליט עורך ייפוי הכח האם ניתן יהיה לממש נכסים בשמו או לחלופין איסור על מימוש נכסים וניהול כספים והשקעות כפי ראות עיני מייפה הכח.ניתן למנות כחאראי גם את האפוטרופוס הכללי.

עורך דין לייפוי כח מתמשך

חייב להיות ברור ומוחלט

הנושאים בעבורם יינתן ייפוי הכח צריכים להיות ברורים ומובנים, בים אם מדובר בענייני כספיים,רכוש , נושאים רפואיים,ועוד.

עורך ייפוי הכח יחליט על התנאים המסוימים בהם ייכנס ייפוי הכח לתוקפו ובמקרים מסוימים מתי יפוג ייפוי הכח.

עורך ייפוי הכח  יחליט על אדם מיודע – כזה אשר יהיה מיודע בכל החלטה או פעולה אשר מיופה הכח בוחר לעשות לאחר שייפוי הכח נכנס לתוקפו.

מי יכול מיופה כח?

למעשה כל אדם מעל גיל 18 אותו בוחר מיופה הכח.

זה יכול להיות בן משפחה או אדם אשר אינו קרוב משפחה.

זה אינו יכול להיות אדם אשר נותן למייפה הכח שירותים כיום כלומר – לא יכול להיות הרופא האישי או המטפל שלו, כלומר זה חייב להיות אדם ללא אינטרסים.

יכול להיות גם שילוב של מספר אנשים לדוגמא: למנות 3 אנשים אשר יקבלו החלטות ביחד באשר למצבו.

 

כיצד מתבצע ייפוי כח?

ייפוי נחתם במעמד של עורך דין , החוק מחייב את עורך הדין לעבור הכשרה ייעודית בנושא, ואינו יכול להיות צד עם נגיעה אישית למי מהמיופים.

משרד קארו אנקרי הינו מוסמך בעריכת ייפוי כח מתמשך.

עו"ד מכין את הטפסים הייעודיים ומגיש אותם לחתימה , לא לפני שמזהה באופן וודאי את המיופים על ידי תעודת זהות תקפה.

כיום, נכון לכתיבת שורות אלו ובהתאם למצב בטחוני עקב המלחמה ניתן לעשות ייפוי כח מתמשך בהתוועדות חזותית, ומתעד את מעמד החתימה בקול ובוידאו. באמצעות תיעוד ייפוי הכח.

מתי ייפוי הכח נכנס לתוקף?

כל תנאי מקדים למימוש ייפוי הכח נכתב במעמד החוזה.

1.התנאי הראשון הוא שהבגיר הממנה את מיופה הכח אינו יכול להחליט בנושא אשר עבורו ביקש למנות מיופה כח לדוגמא, בעל חברה אשר אינו יכול להבין כיצד לנהל את העסק.

2.תנאים מסוימים אשר נכתבו בייפוי הכח לדוגמא – החמרה במצב רפואי, כניסה למוסד רפואי ועוד.

משרד עורך דין בבאר שבע קארו אנקרי
עורך דין הוצאה לפועל בבאר שבע

פעולות לביצוע לאחר כניסת ייפוי הכח לתוקף

לאחר כניסת ייפוי הכח לתוקפו חלה חובה להודיע לגורמים הבאים:

האדם הממנה

במידה והאדם הממנה נמצא המוסד – יש להוידע למנהל המוסד

אם הממנה מתגורר אצל קרובי משפחה יש להודיע לקרובי המשפחה

במידה וישנם אנשים נוספים אותן ביקש הממנה לעדכן

אדם מיודע – במידה וקיים כזה יש לעדכן אותו

מיופי כח נוספים / חלופיים

האפוטרופוס הכללי – להוידע באופן מקוון / באמצעות הזדהות חכמה או באזור האישי.

באופן פרונטאלי במשרדי האפוטרופוס בקירוב למקום הממנה.

מימוש ייפוי כח – הנחיות לאחר מימוש

 

האדם המיופה מחוייב להציג לכל דורש את מסמך ייפוי הכח בצירוף אישור האפוטרופוס הכללי.

ייפוי הכל יכובד על ידי המוסדות הרלוונטיים על י התחומים אשר הוגדרו בייפוי הכח.

 

ייפוי מתמשך – פקיעת תוקף

 

ייפוי הכח נמשך כל עוד לא מתקיים תנאי באחד מהתנאים הבאים:

בתנאי מסוים אשר נקבע מראש – כלומר זמן או תאריך מסוים לסיום ייפוי הכל

פטירה של אחד מהצדדים – מייפה הכח או המיופה

כאשר חל שינוי כלשהוא בתנאיו של מיופה הכח והתנאים החדשים שונים מהתנאים אשר סוכמו.

לרבות שינוי או שלילה של תעודת מקצועה בגינה נבחר מיופה הכח מלכתחילה (לדוגמא נהג אשר רשיונו נשלל, רוא"ח אשר רשיונו נשלל וכו)

יש למסור הודעה על פקיעת וסיום ייפוי הכח לאפוטרופוס הראשי.

 

האם ניתן לבטל ייפוי כח?

 

הבגיר הממנה את מיופה הכל רשאי לבטל את הייפוי.

יש לקבל אישור מבית המשפט לאחר שייפוי הכח נכנס לתוקף

במידה ותפקודו של מיוה הכח חורג מסמכותו או במקרים אחרים רשאים קרובי המשפחה להגיש בקשה בשמו של מייפה הכח לבית המשפט.

 

האם יש אפשרות אחרת – חלופה במקום ייפוי כח?

 

בגיר המבקש לקיים הוראות מיוחדות למקרה שבו לא יוכל לנהל בעצמו את ענייניו יכול למנות אפוטרופוס.

ניסוח מסמך הוראות מקדימות המאפשר לקבוע הוראות ניהול שונות לרבות זהות האפוטרופוס אשר יתמנה,פעולות מסוימות שיבוצעו בשמו ועוד.

ניתן למנות תומך החלטות.

משרדנו ישמח לייעץ בכל צורך המתעורר למנות מיופה כח או אפוטרופוס, ולוודא עבורכם שתקבלו את היחס המכבד בכל שלב בחייכם.

דילוג לתוכן