האב לא משלם מזונות – מה ניתן לעשות?

מה ניתן לעשות כאשר האב לא משלם את דמי המזונות שנקבעו בפסק הדין- האב החליט כי סכום המזונות שהוא מעביר לידי האם ישאר קבוע ולא יישא בהצמדה כפי שקובע פסק הדין לאחר התערבות משרדינו האב משלם כיום את דמי המזונות כשהם צמודים למדד בדיוק כפי שנקבע בהסכם.
דילוג לתוכן