רחה פריאר 9 מגדל M-Tower קומה 8, באר שבע

א׳-ה׳ 08:00-18:00

מה ניתן לעשות כאשר האב לא משלם את דמי המזונות שנקבעו בפסק הדין- האב החליט כי סכום המזונות שהוא מעביר לידי האם ישאר קבוע ולא יישא בהצמדה כפי שקובע פסק הדין לאחר התערבות משרדינו האב משלם כיום את דמי המזונות כשהם צמודים למדד בדיוק כפי שנקבע בהסכם.
Rate this post
דילוג לתוכן